Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1268260

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1268260

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1268260
Onderwerp Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 2e Herziening Leerpark
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-05-2014 12:23:04
Onderwerp Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 2e Herziening Leerpark
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 770 4899
Datum B&W Besluit 22-04-2014
Gerelateerde zaak 1199312
Datum verzending 08-05-2014
Agendacommissie 13-05-2014
Adviescommissie 10-06-2014
Raad 24-06-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het ontwerpbestemmingsplan "2e Herziening Leerpark" heeft met ingang van 20 juni tot en met 31 juli 2013 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn zienswijzen ingediend door 3 reclamanten. Als gevolg van de zienswijzen is het noodzakelijk dat het bestemmingsplan op onderdelen gewijzigd wordt vastgesteld. Tevens bleek een aanvullende privaatrechtelijke overeenkomst met de eigenaar van de supermarkt aan het Eemsteynplein noodzakelijk. Deze overeenkomst is inmiddels ondertekend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
Gepubliceerd 08-05-2014