Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1268260

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1268260

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1268260
Onderwerp Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 2e Herziening Leerpark
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-05-2014 12:23:04
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 2e Herziening Leerpark Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 2e Herziening Leerpark Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 2e Herziening Leerpark Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Nota nav zienswijzen Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting bp 2e herziening Leerpark Bijlage
Icoon voor documenttype Regels bp 2e herziening Leerpark Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding bp 2e herziening Leerpark Bijlage
Icoon voor documenttype Nota nav de overlegreacties en inspraakreacties mei 2013 Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1206652 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1199312 B&W besluit