Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1268260

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1268260

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1268260
Onderwerp Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 2e Herziening Leerpark
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-05-2014 12:23:04
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 juni 2014 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fracties D66, PvdA, VSP en SP leggen een stemverklaring tegen af, de fractie Beter voor Dordt een stemverklaring voor.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 juni 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Het grootste deel van de aanwezige fracties geeft aan te kunnen instemmen met het voorliggende voorstel. Met name de verplaatsing van de supermarkt, de externe veiligheid, de windmolen op de duurzaamheidsfabriek en de overschrijding van de geluidsnorm komen nog aan bod. De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 24 juni 2014. De fracties D66 en PvdA kondigen een stemverklaring aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 juni 2014 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

Er hebben zich geen insprekers gemeld voor dit Sprekersplein.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dit stuk - gelet op de gewijzigde vaststelling - te agenderen voor een vergadering van de adviescommissie op een nader te bepalen datum.