Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1268220

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1268220

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1268220
Onderwerp Afgeven ontwerpverklaring van bedenkingen voor de start van de procedure voor het oprichten van 4 windmolens in het gebied Dordtse Kil IV
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-05-2014 12:23:04
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Afgeven ontwerpverklaring van bedenkingen voor de start van de procedure voor het oprichten van 4 windmolens in het gebied Dordtse Kil IV Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Afgeven ontwerpverklaring van bedenkingen voor de start van de procedure voor het oprichten van 4 windmolens in het gebied Dordtse Kil IV Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Afgeven ontwerpverklaring van bedenkingen voor de start van de procedure voor het oprichten van 4 windmolens in het gebied Dordtse Kil IV Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1 bij Raadsvoorstel ontwerp-vvgb Bijlage
Icoon voor documenttype Ruimtelijke onderbouwing Wabo Bijlage
Icoon voor documenttype Antwoord Provincie Zuid Holland nav vraag commissie over windturbines Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1206613 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1196778 B&W besluit