Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1268220

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1268220

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1268220
Onderwerp Afgeven ontwerpverklaring van bedenkingen voor de start van de procedure voor het oprichten van 4 windmolens in het gebied Dordtse Kil IV
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-05-2014 12:23:04
Onderwerp Afgeven ontwerpverklaring van bedenkingen voor de start van de procedure voor het oprichten van 4 windmolens in het gebied Dordtse Kil IV
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 74 - Bedrijventerreinen Kil 1,Kil 2, Kil 3 en Kil4
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JAK Niemantsverdriet, 770 4901
Datum B&W Besluit 22-04-2014
Gerelateerde zaak 1196778
Datum verzending 08-05-2013
Agendacommissie 13-05-2014
Adviescommissie 10-06-2014
Raad 24-06-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Bij Gedeputeerde Staten is op 9 mei 2011 een aanvraag ingediend voor het oprichten van 4 windmolens met bijbehorende voorzieningen evenwijdig aan de dijk langs de Dordtsche Kil (gebied Dordtse Kil IV). Gedeputeerde Staten zijn bevoegd de vergunning te verlenen. Omdat de bouw van de windmolens op grond van het bestemmingsplan niet is toegestaan wordt tevens een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan gevraagd. Voorwaarde voor verlening van de vergunning is dat de gemeenteraad verklaart daartegen geen bedenkingen te hebben. In het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure wordt tegelijk met de ontwerpvergunning een ontwerp voor de verklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegd en kan een ieder zienswijzen naar voren brengen. Voorgesteld wordt in te stemmen met het afgeven van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.
Gepubliceerd 08-05-2014