Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1267392

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1267392

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1267392
Onderwerp Vaststellen Kaderbrief 2015
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 10:52:31
Document Document type
Icoon voor documenttype Vaststellen Kaderbrief 2015 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Kaderbrief 2015 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Vaststellen kaderbrief 2015 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Kaderbrief 2015 Beleidsnota
Icoon voor documenttype Erratum Kaderbrief 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage subsidieplafonds 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Vaststellen kaderbrief 2015 B&W besluit
Icoon voor documenttype A 2 Amendement Besluit Kaderbrief.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 2 Motie Actualisering Kaderbrief.pdf Motie
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Erratum Kaderbrief 2015 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1205808 Raadsbesluit