Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1267392

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1267392

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1267392
Onderwerp Vaststellen Kaderbrief 2015
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 10:52:31
Onderwerp Vaststellen Kaderbrief 2015
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 173 - Planning en control cyclus 2015
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Reedijk, 770 4163
Datum B&W Besluit 22-04-2014
Gerelateerde zaak 1196802
Datum verzending 08-05-2014
Agendacommissie 13-05-2014
Adviescommissie 20-05-2014
Raad 27-05-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting We stellen de kaderbrief op om u hiermee te informeren over de financiƫle stand van zaken richting de begroting 2015. Bij de Begroting 2014, de laatste begroting van de vorige bestuursperiode, presenteerde het bestuur een sluitend meerjarenperspectief. In deze kaderbrief wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd: de invloed van de loon- en prijsontwikkeling, ontwikkelingen in de inkomsten en onontkoombare knelpunten worden in kaart gebracht. De kaderbrief bepaalt het beginsaldo van de begroting 2015 en toont aan dat het financieel meerjarenperspectief onder invloed van deze ontwikkelingen verslechtert. Meer dan het in kaart brengen van de invloed van deze ontwikkelingen wordt in deze kaderbrief (nog) niet gedaan. Een sluitend meerjarenperspectief is aan de orde bij de begroting 2015.
Gepubliceerd 13-05-2014