Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1267356

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1267356

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1267356
Onderwerp Uiten zienswijze Begroting 2015 GR OZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 10:52:31
Onderwerp Uiten zienswijze Begroting 2015 GR OZHZ
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Reedijk, 770 4163
Datum B&W Besluit 22-04-2014
Gerelateerde zaak 1201408
Datum verzending 08-05-2014
Adviescommissie 13-05-2014
Raad 20-05-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting U heeft de mogelijkheid om uw zienswijze op de begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid naar voren te brengen. We adviseren u een zienswijze op de begroting in te brengen vanwege de gezamenlijke systematiek Kaderstelling voor Gemeenschappelijke Regeling en de voorgestelde taakstelling die hier uit voort komt.
Gepubliceerd 13-05-2014