Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1267356

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1267356

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1267356
Onderwerp Uiten zienswijze Begroting 2015 GR OZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 10:52:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 mei 2014 20:15
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie D66 legt een stemverklaring af.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

 Zodra het duidelijk is waar de Omgevingsdienst zich zal huisvesten, zal de wethouder de raad informeren over de locatie van de Omgevingsdienst. Het is voor 99% zeker dat de Omgevingsdienst de Noordendijk zal verlaten.


Op een vraag van D66 waar de verhuiskosten zijn opgenomen in de begroting, zegt de wethouder toe dat hij binnen een week een email zal sturen naar de raad.

 Met deze toezeggingen adviseert de adviescommissie het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 20 mei a.s.