Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1267330

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1267330

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1267330
Onderwerp Goedkeuring verlenen aan de herziene begroting 2014 Stichting Johan de Witt-gymnasium
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 08-05-2014 12:23:03
Onderwerp Goedkeuring verlenen aan de herziene begroting 2014 Stichting Johan de Witt-gymnasium
Programma Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 143 - Johan de Witt Gymnasium
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar BW van der Heide, 770 4731
Datum B&W Besluit 22-04-2014
Gerelateerde zaak 1200754
Datum verzending 08-05-2014
Raad 13-05-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De Stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht heeft de begroting voor 2014 en de meerjarenbegroting voor 2014-2017 opgesteld. De stichting dient, volgens artikel 42b van de Wet op het voortgezet onderwijs, de begroting ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. De Commissie Toezicht Openbaar Onderwijs (CTOO) heeft drie aspecten benoemd waarop de begroting getoetst dient te worden: materieel evenwicht, inzicht in risico's en de onderbouwing van stelposten en taakstellingen. Op basis van de begroting (en de meerjarenbegroting) lijkt er sprake te zijn van materieel evenwicht. De stichting heeft in het ambtelijk overleg (20 januari 2014) waarin een eerdere versie van de begroting is besproken de relevante risico's benoemd en inzichtelijk gemaakt. De stichting heeft de aanwezige taakstellingen deugdelijk onderbouwd. Het volledige beeld kan echter pas worden gevormd als de eindafrekening van de nieuwbouw/renovatie is afgerond. Wij stellen u voor om de begroting 2014 van Stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht goed te keuren, en kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2014-2017 van de stichting.
Gepubliceerd 08-05-2014