Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1267330

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1267330

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1267330
Onderwerp Goedkeuring verlenen aan de herziene begroting 2014 Stichting Johan de Witt-gymnasium
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 08-05-2014 12:23:03
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 mei 2014 20:15
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel. De fracties D66 en VVD leggen een stemverklaring af.