Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1267320

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1267320

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1267320
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoering wettelijke taken (horizontale verantwoording)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 10:52:31
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoering wettelijke taken (horizontale verantwoording)
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 171 - Planning en control cyclus 2014
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 77 04984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.W.H. Smits, 770 4183
Datum B&W Besluit 22-04-2014
Gerelateerde zaak 1199641
Datum verzending 08-05-2014
Agendacommissie 13-05-2014
Raad 27-05-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Hierbij bieden wij u aan de informatie in het kader van de horizontale verantwoording over de uitvoering van de wettelijke taken door de gemeente Dordrecht in het jaar 2013. Dit is de eerste rapportage in deze vorm sinds de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht in 2012. De WRGT zet in op het versterken van de horizontale verantwoording en een afbouw van de verticale toezichtlast door rijk en provincie. De gemeenteraad is voortaan in eerste lijn de instantie die toezicht houdt op de correcte uitvoering van wettelijke taken door het college (of door verbonden partij). In 2013 is met de provincie een bestuursovereenkomst gesloten met betrekking tot de toezichtinformatie die de provincie nodig heeft. De informatie ten behoeve van de provincie, die eveneens eerst aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd, is afzonderlijk in deze rapportage opgenomen (hoofdstuk 7).
Gepubliceerd 13-05-2014