Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1267320

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1267320

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1267320
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoering wettelijke taken (horizontale verantwoording)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 10:52:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 27 mei 2014 14:00
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 27 mei a.s.