Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1267299

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1267299

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1267299
Onderwerp Vaststellen jaarstukken 2013
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 10:52:31
Document Document type
Icoon voor documenttype Vaststellen jaarstukken 2013 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen jaarstukken 2013 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen jaarstukken 2013 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Jaarstukken 2013 - hoofdboekwerk Bijlage
Icoon voor documenttype Jaarstukken 2013 - Bijlagenboek Bijlage
Icoon voor documenttype Vaststellen jaarstukken 2013 B&W besluit
Icoon voor documenttype Aanbiedingsbrief accountantsverslag Bijlage
Icoon voor documenttype Accountantsverklaring Bijlage
Icoon voor documenttype Accountantsverslag Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1205719 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype M1 Motie Aktie Niet in Exploitatie Genomen Gronden.pdf Motie