Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1267299

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1267299

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1267299
Onderwerp Vaststellen jaarstukken 2013
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 10:52:31
Onderwerp Vaststellen jaarstukken 2013
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 163 - Planning en control cyclus 2013
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar B.W. Burger, 770 4965
Datum B&W Besluit 22-04-2014
Gerelateerde zaak 1196941
Datum verzending 08-05-2014
Agendacommissie 13-05-2014
Adviescommissie 20-05-2014
Raad 27-05-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Met de Jaarstukken 2013 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Referentiekader voor de verantwoording is de door u vastgestelde Begroting 2013, inclusief de wijzigingen gedurende het jaar. De jaarstukken bestaan uit vier delen: • het (inhoudelijke) jaarverslag; • het burgerjaarverslag; • het sociaal jaarverslag van de gemeentelijke organisatie (opgenomen in paragraaf 3.5, bedrijfsvoering); • de (financiële) jaarrekening. Het jaar 2013 sluiten we positief af. Ondanks aanhoudende economische tegenwind waren we in staat om te investeren in de toekomst van onze stad. In de Begroting 2013 hebben we nog eenmalig ruimte gecreëerd voor het programma Levendige Binnenstad en de transformatiedossiers Leefbaarheid & Veiligheid, Duurzaamheid en Arbeidsmarkt. We hechten aan een gezonde financiële huishouding en daarom is er ook in 2013 een groot aantal keuzes gemaakt om onze inkomsten en uitgaven – middels bezuinigingen – in evenwicht te houden. Het resultaat van de jaarrekening is met € 7,4 miljoen positief (€ 8,8 miljoen exclusief budgetoverhevelingen) en de weerstandsratio komt mede daardoor met 1,24 boven het afgesproken niveau van 1,0. Het positieve resultaat wordt voor een belangrijk deel behaald door de (incidentele) resultaten bij verbonden partijen. Ook hielden we de lokale lasten laag door tarieven alleen te verhogen met de inflatie.
Gepubliceerd 13-05-2014