Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1267277

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1267277

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1267277
Onderwerp Krediet verlenen voor de vervanging van verkeerregelinstallaties in de periode 2015-2018
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-05-2014 12:23:04
Onderwerp Krediet verlenen voor de vervanging van verkeerregelinstallaties in de periode 2015-2018
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 37 - Verkeersplannen en verkeersmaatregelen
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E. Breedveld, 770 4917
Datum B&W Besluit 22-04-2014
Gerelateerde zaak 1200740
Datum verzending 08-05-2014
Agendacommissie 13-05-2014
Adviescommissie 09-09-2014
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Met dit voorstel worden de noodzakelijke vervangingen van verkeersregelinstallaties beschreven en een voorstel gedaan om deze op te nemen in de begroting. Door een realistischere afschrijvingstermijn te hanteren is het mogelijk dit budgettair neutraal uit te voeren. Wel dient een aantal vervallen activa te worden afgeboekt ten laste van de exploitatie. Dit leidt tot een eenmalige last van € 425.000,--. Voorgesteld wordt deze financiële consequenties, als bijsturingsopgave op te nemen in de Bestuursrapportage 2014.
Gepubliceerd 08-05-2014