Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1267277

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1267277

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1267277
Onderwerp Krediet verlenen voor de vervanging van verkeerregelinstallaties in de periode 2015-2018
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-05-2014 12:23:04
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Krediet verlenen voor de vervanging van verkeerregelinstallaties in de periode 2015-2018 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Krediet verlenen voor de vervanging van verkeerregelinstallaties in de periode 2015-2018 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Krediet verlenen voor de vervanging van verkeerregelinstallaties in de periode 2015-2018 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage. Voortgangsrapportage Uitvoeringsacties en Uitvoeringsprogramma (toegevoegd) Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad BWN 214017 VRI's 2015-2018 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 6 BWN 214017 VRI's 2015-2018 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 7 BWN 214017 VRI's 2015-2018 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1200740 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1205697 Raadsbesluit