Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1267261

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1267261

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1267261
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstraat West-Vriesestraat-Vest-Voorstraat Augustijn)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-05-2014 12:23:04
Document Document type
Icoon voor documenttype Toelichtingontwerp.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Regelsontwerp.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstraat West-Vriesestraat-Vest-Voorstraat Augustijn) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 1199624 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Verbeeldingontwerp.pdf Algemeen