Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1267261

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1267261

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1267261
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstraat West-Vriesestraat-Vest-Voorstraat Augustijn)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-05-2014 12:23:04
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstraat West-Vriesestraat-Vest-Voorstraat Augustijn)
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Rijk, 770 4902
Datum B&W Besluit 22-04-2014
Gerelateerde zaak 1199624
Datum verzending 08-05-2014
Agendacommissie 13-05-2014
Raad 20-05-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De aanleiding voor het ontwerpbestemmingsplan "2e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstraat West-Vriesestraat-Vest-Voorstraat Augustijn)" is de toenemende leegstand in delen van de binnenstad. Met deze herziening worden in enkele straten de functies op de begane grond van panden verruimd. De inspraak- en overlegronde over het voorontwerp van deze herziening hebben plaatsgevonden. De ingekomen inspraakreactie geeft aanleiding om het plan bij te stellen. Wij hebben geen inhoudelijke overlegreacties ontvangen. Het ontwerp van deze herziening gaan wij ter inzage leggen.
Gepubliceerd 08-05-2014