Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1266471

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1266471

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1266471
Onderwerp Overnemen aanbevelingen Rekenkamercommissie: Doorwerking rapporten rekenkamercommissie Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 10:52:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 juni 2014 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 10 juni 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De CDA-fractie geeft aan dat zij dit rapport niet zo interessant vindt. De overige fracties zijn positiever over dit rapport maar hadden vragen c.q. opmerkingen over de lage respons onder de raadsleden van de enquete en de timing van het rapport. Alle aanbevelingen worden overgenomen. De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 24 juni 2014.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Dit stuk wordt geagendeerd voor de commissie Bestuur en Middelen op 10 juni a.s.