Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1266299

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1266299

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1266299
Onderwerp Zienswijze van de heer Van der Eijk op het ontwerpbestemmingsplan eerste herziening Dubbeldam, locatie Laantje van Middenhoeve
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 08-05-2014 12:23:03
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van de heer Van der Eijk op het ontwerpbestemmingsplan eerste herziening Dubbeldam, locatie Laantje van Middenhoeve Voorblad stukken