Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1266299

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1266299

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1266299
Onderwerp Zienswijze van de heer Van der Eijk op het ontwerpbestemmingsplan eerste herziening Dubbeldam, locatie Laantje van Middenhoeve
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 08-05-2014 12:23:03
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 mei 2014 20:15
Besluit:

De raad besluit de brief door te geleiden naar het college zodat hij betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan