Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1266298

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1266298

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1266298
Onderwerp Zienswijze van de heer Deligiannis op het ontwerpbestemmingsplan eerste herziening Dubbeldam, locatie Laantje van Middenhoeve
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 08-05-2014 12:23:03
Onderwerp Zienswijze van de heer Deligiannis op het ontwerpbestemmingsplan eerste herziening Dubbeldam, locatie Laantje van Middenhoeve
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 08-05-2014