Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1264754

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1264754

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1264754
Onderwerp Bestuurlijke consultatieronde Deltaprogramma
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 17-04-2014 12:38:00
Document Document type
Icoon voor documenttype Consultatie DP2015- hoofdstuk 3 - versie 11 april 2014 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Bestuurlijke consultatieronde Deltaprogramma Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Presentatie consultatie Deltaprogramma Eiland van Dordrecht (13 mei 2014) Algemeen
Icoon voor documenttype 2e ronde informeren en consulteren raad_16april2014 Algemeen
Icoon voor documenttype Consultatie DP2015- hoofdstuk 2 - versie 11 april 2014 Algemeen
Icoon voor documenttype Brief stuurgroep Deltaprogramma Algemeen