Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1260887

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1260887

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1260887
Onderwerp Voorbespreken agenda adviescommissie Sociale Leefomgeving van 13 mei 2014 (mondeling)
Ingekomen/gepubliceerd 17-04-2014 12:38:00
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 april 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Voor 13 mei staan op de agenda:


Presentatie IHP


Raadsinformatiebrief over afspraken Bureau Jeugdzorg (1243101) - Bespreking heeft als doel om het college aandachtspunten mee te geven ter inbreng in de regio ZHZ.


Raadsinformatiebrief over de voorjaarsbrief 2014 van Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (1242728) - Bij de bespreking staat de vraag centraal of de commissie zichzelf tijdig en volledig geinformeerd acht over de aard van de tekorten en of de genomen maatregelen als passend worden gezien.