Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1259206

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1259206

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1259206
Onderwerp Raadsinformatiebrief over doorontwikkeling Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 17-04-2014 12:38:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over doorontwikkeling Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 119 - Integrale Veiligheid
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar V.L. Roeleveld, 770 4732
Datum B&W Besluit 08-04-2014
Gerelateerde zaak 1186286
Datum verzending 07-05-2015
Agendacommissie 13-05-2014 + 20-05-2014
Termijn agenda 25 juni thema-avond + op 9 september besloten dit stuk voor kennisgeving aan te nemen
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Middels deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid. In de bijlage treft u de notitie "Werking en besturing Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid". In deze notitie wordt uitwerking gegeven aan een nieuw model voor de werking en besturing van het Veiligheidshuis. Samen met de netwerkpartners van het Veiligheidshuis is de afgelopen maanden tijdens verschillende bestuursconferenties en sessies hieraan gewerkt. De werking van het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid is aangescherpt en geprofessionaliseerd. Het Veiligheidshuis richt zich op multiproblematiek waarvoor samenwerking tussen justitiepartners, zorgpartners en gemeenten noodzakelijk is om tot een adequate aanpak en oplossing te komen. Het (her)ingerichte besturingsmodel past zowel bij het karakter van een netwerksamenwerking als de regierol van de gemeenten.
Gepubliceerd 17-04-2014