Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1259206

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1259206

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1259206
Onderwerp Raadsinformatiebrief over doorontwikkeling Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 17-04-2014 12:38:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 20 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie geeft aan op 25 juni 2014 een gesprek met de mensen van de werkvloer van het Veiligheidshuis te willen voeren. De stukken zullen dan in een adviescommissie na het zomerreces worden behandeld.


Op 9 september 2014 besloot de agendacommissie om dit stuk af te voeren van de agenda.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie gaat niet akkoord met het voorstel om op 25 juni a.s. een thema-avond Veiligheidshuis te houden. De datum van 4 juni a.s. wordt genoemd. De griffie zal bij het Veiligheidshuis inventariseren of dit een mogelijkheid is.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 april 2014 19:45
Besluit:

Op verzoek van de PvdA doorgeleiden naar de Adviescommissie voor een gesprek met mensen van de werkvloer en vervolgens een commissiebehandeling. De VVD steunt dit.