Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1255335

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1255335

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1255335
Onderwerp Raadsinformatiebrief van de burgemeester over aanwijzing Veiligheidsrisicogebied Dordrecht Centrum/West en gedeelte historische binnenstad en 19e eeuwse Schil
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 17-04-2014 12:38:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 mei 2014 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Er vindt een discussie plaats tussen de voor- en tegenstanders van preventief fouilleren. De argumenten van de tegenstanders zijn o.a. dat het een zwaar middel is, een grote aantasting privacy en in strijd met art. 8 EVRM. Zij vragen zich af of dit middel werkt tegen ernstige vormen van criminaliteit. De gevoelens van angst worden alleen groter. Verder staan bepaalde groeperingen meer in de aandacht dan anderen en krijgen het gevoel als crimineel te worden weggezet. De voorstanders vinden dat het een preventief karakter heeft en hebben er vertrouwen in dat er zorgvuldig en goed gehandeld wordt. Men vindt het geen discriminatievraagstuk en het wordt er daadwerkelijk veiliger op. 


De heer Snoep van de politie doet het aanbod dat de raads- en commissieleden een keer mogen meegaan bij een actie preventief fouilleren. Geïnteresseerden kunnen zich tot volgende week woensdag aanmelden via raadsgriffie@dordrecht.nl


De adviescommissie besluit dat de brief voldoende besproken is en adviseert het stuk voor kennisgeving aan te nemen op de raadsvergadering van 20 mei a.s.


 


 

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 april 2014 19:45
Besluit:

Op advies van de fractie SP wordt deze brief doorgeleid naar de Adviescommissie.