Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1254012

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1254012

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1254012
Onderwerp Raadsinformatiebrief over evaluatie internationaal beleid Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 17-04-2014 12:38:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over evaluatie internationaal beleid Dordrecht
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 152 - Internationale samenwerking
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar G. Davids, 770 4125
Datum B&W Besluit 01-04-2014
Gerelateerde zaak 1171589
Agendacommissie 13-05-2014
Termijn agenda in afwachting van voorstellen van het college
Adviescommissie 20-05-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het internationale beleid van de gemeente Dordrecht, dat vooral uit samenwerking met de 5 stedenbanden van Dordrecht bestaat, is geƫvalueerd. De evaluatie geeft weer wat in de afgelopen jaren is bereikt op het gebied van internationale samenwerking en hoe de activiteiten zich verhouden tot de geformuleerde doelstellingen. Er is daarbij vooral gelet op relevantie, effectiviteit en efficiƫntie van de activiteiten en de organisatie van de werkzaamheden. Het evaluatierapport eindigt met een aantal aanbevelingen die we in consultatie met de adoptiefracties, de stichtingen stedenbanden en andere stakeholders verder willen vormgeven. Uiterlijk in het derde kwartaal 2014 willen we de uitwerking van de aanbevelingen aan de raad voorleggen.

Gepubliceerd 17-04-2014