Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1254012

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1254012

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1254012
Onderwerp Raadsinformatiebrief over evaluatie internationaal beleid Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 17-04-2014 12:38:00
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 10 juni 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De fracties reageren positief op de evaluatie. Wel stellen enkele fracties dat ook op dit dossier gekeken moet worden of bezuinigingen mogelijk zijn. De VVD is kritisch en is van mening dat internationaal beleid geen kerntaak is van de overheid en moet worden overgelaten aan particulier initiatief. De andere fracties delen deze mening niet maar een aantal fracties vindt het wel wenselijk dat ook op dit dossier bezuinigingen mogelijk zijn. De burgemeester acht het beleid succesvol zowel voor Dordrecht als voor de stedenbanden. Hij is echter van mening dat verdere verzakelijking mogelijk is en dat vanuit die optiek gekeken moet worden naar mogelijke bezuinigingen. Dit onder de voorwaarden dat de bezuinigingen geen afbreuk doen aan de effectiviteit van het internationaal beleid. De adviescommisie wacht de voorstellen van het college op dit beleid af en beslist aan de hand daarvan of een sprekersplein wenselijk is.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Dit stuk wordt geagendeerd voor de commissie Bestuur en Middelen op 20 mei a.s.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 april 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.