Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1253783

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1253783

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1253783
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verkenning stations Copernicusweg en Leerpark
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 17-04-2014 12:38:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verkenning stations Copernicusweg en Leerpark
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 82 - Vervoer (fiets, auto, bus, trein en veerdiensten)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JK Buitink, 770 4834
Datum B&W Besluit 01-04-2014
Gerelateerde zaak 1162755
Datum verzending 18-04-2014
Agendacommissie 13-05-2014
Adviescommissie 09-09-2014
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In november 2009 heeft het college van B&W de raad toegezegd in te zetten op de realisatie van twee nieuwe stations ten zuiden van het centraal station, te weten Leerpark en Copernicusweg. Na de (formele ) verkenning van beide locaties met de NS en ProRail blijkt dat de locatie Copernicusweg (met sluiting van Dordrecht Zuid) wel realistisch is en de locatie Leerpark niet haalbaar. De situatie op het huidige station Dordrecht Zuid is onhoudbaar aan het worden en er is sprake van een urgent investeringsvraagstuk.
Gepubliceerd 17-04-2014