Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1252004

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1252004

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1252004
Onderwerp Omgevingsdienst ZHZ: uiten zienswijze ontwerpbegroting 2015
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2014 18:18:07
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 mei 2014 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Dit stuk is samen met agendapunt 10 behandeld (1267356).

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 22 april 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Op verzoek van de fracties van PvdA en D66 wordt dit stuk besproken in de adviescommissie van 13 mei a.s. De bespreking zal zich richten op de reactie van college (zienswijze) dat nog naar de raad verstuurd moet worden.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 april 2014 20:15
Besluit:

Voor advies doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders. Op verzoek van de fracties PvdA en D66 is verzocht voor 6 mei te komen met een advies, waarna bespreking in de adviescommissie van 13 mei kan plaatshebben.