Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1250909

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1250909

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1250909
Onderwerp VNG-ledenbrief over het ondersteuningsprogramma Energieakkoord voor duurzame groei
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2014 18:18:07
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Wethouder Van der Linden geeft aan dat regionaal portefeuillehouder Mirck voor de regio resultaat heeft geboekt met het binnenhalen van geld voor een energieloket. Binnenkort wordt de gemeenteraad daar met een raadsinformatiebrief over geinformeerd. Na deze mededelingen besluit de commissie dat een verdere bespreking van de VNG-brief nu niet nodig is.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dit stuk op verzoek van de fracties GroenLinks, PvdA en CU/SGP te agenderen voor een bespreking in de adviescommissie op een nader te bepalen datum. De bespreking zal zich daarbij richten op de vraag of ondersteuningsprogramma van de VNG maatregelen bevat die ook voor de gemeente Dordrecht interessant zijn?

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 22 april 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De fractie GroenLinks licht toe dat ze van het college wil weten of ze gebruik gaat maken van het ondersteuningsprogramma en hoe de maatregelen worden benut? Mevrouw Van Dongen vraagt naar de schriftelijke vragen die de fractie GroenLinks hierover heeft gesteld. De commissie besluit om deze VNG-ledenbrief de volgende vergadering opnieuw te behandelen bij de nieuwe behandelvoorstellen om dan te bezien of de fractie GroenLinks steun krijgt voor een inhoudelijke agendering.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 april 2014 20:15
Besluit:

Op voorstel van GroenLinks wordt dit besluit doorgeleid naar de adviescommissie.