Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1249937

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1249937

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1249937
Onderwerp Kinderrechtencollectief: Databoek Kinderen in Tel 2014
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2014 18:18:07
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 20 januari 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de nieuwe cijfers af te wachten en deze met de uitkomsten van het onderzoek van de EUR te bespreken.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 april 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

GroenLinks wil dit stuk bespreken samen met Beantwoording art40 vragen over hulp aan "nieuwe armen" (1250069) en de FNV brief (1245931). Daarbij zijn ze vooral benieuwd naar extra beleid dat wordt ingezet. BVD geeft aan dit stuk ook in relatie tot het Beleidsplan Jeugdzorg te willen bespreken. Er zal nog worden nagedacht over de vorm waarin deze stukken het best besproken kunnen worden.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 april 2014 20:15
Besluit:

Op verzoek van PvdA, D66 en CU/SGP doorgeleiden naar de adviescommissie, waarbij gevraagd wordt aan college om advies.