Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1248487

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1248487

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1248487
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Vernieuwde brandweerzorg
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-04-2014 15:50:11
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Vernieuwde brandweerzorg
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 34 - Brandweer
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R. Snijders, 770 4520
Datum B&W Besluit 25-03-2014
Gerelateerde zaak 1180392
Datum verzending 17-04-2014
Agendacommissie 08-04-2014
Adviescommissie 22-04-2014
Raad 13-05-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft eind 2012 besloten om twee bezuinigingsscenario's op de brandweerzorg uit te laten werken, ter grootte van 10% en 15% van de gemeentelijke inbreng. Deze opdracht is verwerkt in het project Vernieuwde brandweerzorg. Op 22 april zullen de algemeen directeur van de Veiligheidsregio en de directeur brandweer de gemeenteraad van Dordrecht hier nader over informeren. Voorafgaand hieraan informeren wij u graag over het totale proces binnen de VRZHZ.
Gepubliceerd 08-04-2014