Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1248487

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1248487

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1248487
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Vernieuwde brandweerzorg
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-04-2014 15:50:11
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 mei 2014 20:15
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan. De fractie SP legt een stemverklaring af.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 22 april 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 13 mei 2014.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 april 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie Bestuur en Middelen van 22 april.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 april 2014 20:15
Besluit:

Op voorstel van de PvdA doorgeleiden naar de adviescommissie