Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1246728

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1246728

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1246728
Onderwerp Raadsinformatiebrief over meerjarenplan 2014-2018 Duurzaamheidscentrum Weizigt
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2014 18:18:07
Onderwerp Raadsinformatiebrief over meerjarenplan 2014-2018 Duurzaamheidscentrum Weizigt
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 168 - Duurzaamheidscentrum Weizigt
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar LB Bergenhenegouwen, 770 4402
Datum B&W Besluit 04-03-2014
Gerelateerde zaak 1163884
Agendacommissie 08-04-2014
Raad 22-04-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De toekomstige koers voor Duurzaamheidscentrum Weizigt is in bijgevoegd meerjarenplan 2014-2018 weergegeven. Weizigt kiest ervoor in de planperiode 2014-2018 qua ambitie te focussen op: - laagdrempelige stadsvoorziening; - educatieve functie; - cocreator voor duurzaamheid; - voorziening die mensen bindt, boeit en mobiliseert. Toelichting op deze functies vindt u in hoofdstuk 6 van dit meerjarenplan. Deze raadsinformatiebrief dient om u te informeren over de toekomstige koers van Duurzaamheidscentrum Weizigt.
Gepubliceerd 09-04-2014