Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 124456

Gemeente Dordrecht

Dossier - 124456

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 124456
Onderwerp Aanwijzen van de heer A.G. Hoogerduijn als lid van de agendacommissie en lid van de Drechtraad en de heer H. Mostert als plaatsvervangend lid van de agendacommissie en plaatsvervangend lid van de Drechtraad
Ingekomen/gepubliceerd 28-01-2009 13:49:48
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiobestand agendapunt 3 raad 03-02-2009 Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel aanwijzing plv. leden AC en Drechtraad Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Voorblad Aanwijzen van de heer A.G. Hoogerduijn als lid van de agendacommissie en lid van de Drechtraad en de heer H. Mostert als plaatsvervangend lid van de agendacommissie en plaatsvervangend lid va Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit aanwijzen A.G. Hoogerduijn en H. Mostert Ontwerpbesluit Raad