Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1243781

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1243781

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1243781
Onderwerp Aanwijzen van leden en plaatsvervangend leden van de Drechtraad en toekenning van stemgewichten
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-03-2014 09:11:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - donderdag 27 maart 2014 15:00
Besluit:

De raad stemt in met de voordracht vanuit de fracties van leden en plaatsvervangende leden in de Drechtraad. Tevens wordt ingestemd met de voorgestelde verdeling van het Dordtse stemgewicht over de Dordtse fracties in de Drechtraad.