Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1243771

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1243771

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1243771
Onderwerp Instellen adviesorganen raad, benoemen plaatsvervangend voorzitter raad etc.
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-03-2014 09:11:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - donderdag 27 maart 2014 15:00
Besluit:

Met uitzondering van de benoeming tot plv. voorzitter van de raad worden de tijdelijke adviesorganen van de raad conform de voordracht vanuit de fracties ingesteld.

De heer Merx en de heer Riet worden bij acclamatie benoemd tot externe voorzitter.