Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1243287

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1243287

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1243287
Onderwerp Opening en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 08-04-2014 15:50:12
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 april 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn de dames Edenburg en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren Portier, Güler, Merkuur, Reumers, Tazelaar, Van der Linden, Burggraaf, Soy, Gündogdu en Merx (extern voorzitter). Namens het college van B&W is aanwezig de heer Brok. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.