Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1243101

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1243101

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1243101
Onderwerp Raadsinformatiebrief over afspraken Bureau Jeugdzorg
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 26-03-2014 09:11:01
Onderwerp Raadsinformatiebrief over afspraken Bureau Jeugdzorg
Programma Jeugd
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar SF Oosterhof, 770 4743
Datum B&W Besluit 18-03-2014
Gerelateerde zaak 1175503
Datum verzending 02-04-2014
Agendacommissie 08-04-2014
Adviescommissie 13-05-2014
Raad 20-05-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In de nieuwe Jeugdwet is de wettelijke basis voor Bureau Jeugdzorg (BJZ) verdwenen. Van de huidige taken van BJZ resteren de volgende wettelijke taken: jeugdbescherming, jeugdreclassering en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). In het beleidsplan Jeugdhulp Dordrecht is aangekondigd dat in het beleidsrijke transitiearrangement dat u naar verwachting in juni 2014 ter vaststelling zal worden aangeboden, een aantal besluiten wordt genomen die betrekking hebben op BJZ.
Gepubliceerd 26-03-2014