Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1243028

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1243028

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1243028
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de aanwijzing van het Wantijpark als gemeentelijk monument
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 26-03-2014 09:11:01
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de aanwijzing van het Wantijpark als gemeentelijk monument
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CAE van Nes, 770 4908
Datum B&W Besluit 18-03-2014
Gerelateerde zaak 1164289
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Op 19 november 2013 hebben wij het voornemen uitgesproken om het complex Wantijpark, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie I, nummer 2240, nummer 2241 gedeeltelijk en nummer 2613 gedeeltelijk, vanwege de monumentale waarde aan te wijzen als gemeentelijk monument. Tegen dit besluit is een zienswijze naar voren gebracht. De watersportvereniging De Biesbosch heeft verzocht in de redengevende beschrijving de uitsparing in de begrenzing aan de Badweg te vermelden. Deze zienswijze hebben wij verwerkt. De Welstands- en Monumentencommissie heeft positief geadviseerd over de aanwijzing. De bescherming betreft de aanleg en de beplanting van het Wantijpark, de voormalige tuinmanswoning aan de Baden Powelllaan 4, het elektriciteitshuisje aan de Baden Powellaan 2 en het hekwerk van de hoofdingang en begrenzing van muurtjes met hekwerken aan de Baden Powelllaan. De bescherming betreft niet de volgende objecten in verband met het ontbreken van monumentale waarde: - het Wantijpaviljoen; - het onderhoudsgebouw van Stadsbeheer aan de Baden Powelllaan 8; - het elektriciteitshuisje ten noorden van het Wantijpaviljoen. De bescherming betreft ook niet de schietmuur, omdat deze reeds als rijksmonument is beschermd.
Gepubliceerd 26-03-2014