Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1242956

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1242956

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1242956
Onderwerp Vaststellen Beeldkwaliteitplan Binnenstad Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-04-2014 15:50:13
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Beeldkwaliteitplan Binnenstad Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Beeldkwaliteitplan Binnenstad Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Beeldkwaliteitplan Binnenstad Dordrecht Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Beeldkwaliteitplan Binnenstad Dordrecht Beleidsnota
Icoon voor documenttype B&W besluit 1171515 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1182216 Raadsbesluit