Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1242728

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1242728

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1242728
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de voorjaarsbrief 2014 van Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 26-03-2014 09:11:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 juni 2014 14:00
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het stuk aan te houden tot zij nadere informatie ontvangt betreffende de loop van het proces.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 april 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de brief te bespreken in een nader te bepalen vergadering van de adviescommissie Sociale Leefomgeving. Gevraagd wordt om de inhoud van de winterbrief van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid hierbij te betrekken, zodat de huidige cijfers besproken kunnen worden in het licht van de inhoud van de winterbrief.


Bij de bespreking staat de vraag centraal of de commissie zichzelf tijdig en volledig geinformeerd acht over de aard van de tekorten en of de genomen maatregelen als passend worden gezien.

Vergadering - Gemeenteraad - donderdag 27 maart 2014 15:00
Besluit:

De raad besluit op verzoek van de fracties PvdA, VVD, BVD, GroenLinks en VSP de brieven onder nummer o en p door te geleiden naar de adviescommissie van Sociale leefomgeving (1243101 en 1242728).