Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1242248

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1242248

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1242248
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie ChristenUnie/SGP over prostitutie en mensenhandel
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 26-03-2014 09:11:01
Document Document type
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 1181549 Antwoordbrief