Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1241073

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1241073

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1241073
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie PvdA over verplichte GGDkeuring voor een gehandicaptenparkeerkaart
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 26-03-2014 09:11:01
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie PvdA over verplichte GGDkeuring voor een gehandicaptenparkeerkaart
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Kraaijeveld, Erik (E.T.)
Agendacommissie 08-04-2014
Termijn agenda In afwachting reactie college, dan mogelijk motie PvdA
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 26-03-2014