Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1237215

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1237215

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1237215
Onderwerp Vaststellen Welstandsnota 'Welstand in Ontwikkeling'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-04-2014 15:50:13
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Welstandsnota 'Welstand in Ontwikkeling' Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Welstandsnota 'Welstand in Ontwikkeling' Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Welstandsnota 'Welstand in Ontwikkeling' Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Welstand in Ontwikkeling Beleidsnota
Icoon voor documenttype B&W besluit 1166870 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1176586 Raadsbesluit