Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1235361

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1235361

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1235361
Onderwerp Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: circulaire gemeenteraadsverkiezingen 2014
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 26-03-2014 09:11:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - donderdag 27 maart 2014 15:00
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.