Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1235024

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1235024

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1235024
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen Huisvesting Arbeidsmigranten
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 26-03-2014 09:11:01
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen Huisvesting Arbeidsmigranten
Programma Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 81 - Kamerverhuur en overbewoning
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W van den Engel, 770 4855
Datum B&W Besluit 04-03-2014
Gerelateerde zaak 1156017
Agendacommissie 08-04-2014
Adviescommissie 09-09-2014
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Op verzoek van de raad d.d. 19 februari 2013 informeren wij u over de ontwikkelingen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. In deze raadsinformatiebrief zal met name worden ingegaan op de voorbereiding die de gemeente treft voor de te verwachten nieuwe instroom van migranten in 2014 en de wijze waarop de gemeente de huisvesting monitort. Daarnaast zal worden teruggekeken naar de ontwikkelingen in het 3e en 4e kwartaal van 2012 en 2013 rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. Onder die laatsten verstaan wij de groep personen uit de landen van de Europese Gemeenschap die zich de afgelopen vier jaar in Dordrecht heeft gevestigd voor (tijdelijk) werk. Ook wordt een vooruitblik gegeven over de verwachte ontwikkelingen van 1 januari 2014. Vanaf deze datum is het mogelijk voor Roemenen en Bulgaren om zonder werkvergunning zich in Nederland te vestigen.
Gepubliceerd 26-03-2014